logo-Stan-Projecten
logo-Stan-Projecten-mobile
STAN projecten - kennisontwikkeling m.b.t. de arbeidsmarkt

header STAN mobile

De arbeidsmarkt is volop in beweging. De matige economische groei en de hoge werkeloosheid drukken een stempel op de arbeidsmarkt. Krimp en groei bestaan echter naast elkaar. Naast de conjunctuur zijn er thema’s van meer structurelere aard als arbeidsmobiliteit, flexibiliteit en vergrijzing.

De Stichting STAN projecten (opgericht in 2009) heeft als doel om kennis te ontwikkelen met betrekking tot de arbeidsmarkt in Noord-Holland. Daarnaast wil STAN projecten ook actief meedenken en participeren in oplossingen ter verbetering van het functioneren van deze arbeidsmarkt. Hiervoor kan het nodig zijn dat STAN projecten deelneemt in een organisatie die bedrijven voorzien van goed opgeleid personeel.

Rode draad voor STAN Projecten in de periode 2017-2019 is innovatie.
Innovatie t.a.v.

  • het verbinden van de (kwantitatieve en kwalitatieve) vraag van het bedrijfsleven met het (kwalitatieve en kwantitatieve) aanbod uit het onderwijs;
  • de aanpak van het wervingsvraagstuk voor ondernemingen in de regio Noord-Holland Noord;
  • de arbeidsmarktcommunicatie, d.w.z. het zichtbaar (laten) maken van de mogelijkheden in het bedrijfsleven voor ‘onze’ sectoren.

Naar een duurzame baan in de bouw / ESPEQ en INOVA

De bouwbranche stevent af op een personele crisis. De behoefte aan goed gekwalificeerde vakmensen is groot. Om te kunnen blijven voorzien in de personeelsbehoefte van de bouwbedrijven in de regio Noord-Holland Noord zijn inmiddels opleidingstrajecten ontwikkeld voor zij-instromers waaronder vergunninghouders.

Onderwijs en de arbeidsmarkt

In samenwerking met hogescholen en werkgevers heeft Stan Partners zich de komende 5 jaar ten doel gesteld om jaarlijks een onderzoek te laten uitvoeren door HBO studenten. De onderzoeksvraag is specifiek gericht op de arbeidsmarkt met daarin een centraal afgesproken thema. Met de resultaten van het onderzoek wil Stan Partners initiatieven ontwikkelen of inspelen op lopende projecten en de mogelijkheid creëren om (nieuwe) concepten te ontwikkelen. Dit alles met als hoofddoel voldoen aan de missie van STAN: ‘‘verbeteren van de arbeidsmarkt”.

STAN projecten
Vincent van Goghweg 81
1506 JB Zaandam
0644808394